poradna pro rozvoj osobnosti
Eva      Smejkalová
KLÍČ K ŽIVOTU
Poradna pro rozvoj osobnosti

     V dnešní době stále více lidí hledá způsob, jak porozumět svému životu, případně jak jeho průběh ovlivnit, aby byl v souladu s tím, kým jsme a kým chceme skutečně být. Porozumění je určujícím faktorem k nalezení svého místa v životě.
     Energie současného věku, v němž žijeme, jsou nám v našem úsilí nápomocny. Vedou nás ke svobodě myšlení a jednání, motivují nás ke hledání a nacházení odpovědí ve vlastním nitru.
     Energie je v nás i všude kolem nás. Každým okamžikem na ni reagujeme, ovlivňuje nás. Stejně tak i my ovlivňujeme nevědomě svou energií druhé. Proto je tak důležitá pozitivní práce na sobě – tak umožníme druhým, aby zareagovali na změnu našich energií.

     Každému činu předchází myšlenka. Způsob našeho myšlení a jednání je  formován zkušenostmi a zážitky našimi i druhých, výchovou,... a s tím spojenými emocemi. Prožijeme-li např. něco nepříjemného , spojí se s tímto prožitkem  emoce  (bolest, hněv, smutek, strach,...) a uloží se společně do podvědomí, do těla. I když časem událost zapomeneme, máme ji v sobě stále spolu s emocí uloženou. Nastane-li kdykoli později podobná situace, mozek použije tu původní jako  vzorec pro současnou reakci. A vzorce postupně přibývají. Očekáváme, že to tak půjde i dál a  podle vzorce si vytvoříme  program. Tím celý „bludný kruh“ jen posilujeme. To nám brání vědomě reagovat na současnou skutečnost, reagujeme na zkušenost z minulosti.

     Blokujeme-li svou energii v takovýchto vzorcích či programech, život nám dává signály, abychom je změnili. Často si jich všimneme až tehdy, projeví-li se dostatečně silně. Tedy
formou potíží – emočních, vztahových, psychických, či fyzických. Objevují se např. bolesti, nemoci, úrazy, alergie, ekzémy, strachy, fobie, zlozvyky, poruchy chování, pozornosti a učení, traumata z minulosti, ztráta sebedůvěry, sebevědomí, nerozhodnost, sexuální obtíže, násilí,
potíže ve vztazích rodinných, partnerských, pracovních, deprese, atd.

     Každý problém je tedy pro nás výzvou ke změně. Tím, že porozumíme jeho příčině, objevíme i řešení. Ovšem běžně se k příčinám problémů na všech úrovních nedostaneme, často nám na to chybí i energie a síla. Proto máte možnost využít osvědčené metody, s jejichž pomocí získáte energii, najdete kořeny obtíží, porozumíte příčinám nevyhovujícího stavu a můžete ho změnit.

    Ať se rozhodnete pro terapeutické sezení nebo absolvování seminářů, budu vám láskyplným průvodcem k vašemu uzdravení, ke zlepšení vaší životní situace, k sebepoznání a radosti ze života.


S láskou
                 Eva

Více informací >>

Created by Seoregistr
Doporučujeme

„ Dělej, co umíš,

                           s tím, co máš,

                                                  tam, kde jsi.“
"Cokoli děláme pro sebe, děláme pro druhé.
           Cokoli děláme pro druhé, děláme pro sebe."
REIKI  
Rychlý kontakt
Eva Smejkalová

Sdružení 27, Praha 4
tel. 604 570 483
info@bytsamsebou.com
Nejbližší aktuální termíny seminářů na rok 2019:
CESTA
RODINNÉ Konstelace
TOPlist
Najdete mě na Facebooku
Klíč k životu -
3.st.:  19. - 20.1.

Klíč k životu -
4.st.:  2 .- 3.3.


Klíč k životu -
5.st.: 4. - 5.5.


Rodinné konstelace:
13. - 14.4.


Reiki I.,II, Mistr, Mistr učitel:          
dle dohody


Shamballa:                                 
zasvěcení individuálně
dle dohody